Wzory pism prawnych:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zapytać naszych prawników o rzeczy związane z Twoim sklepem :)
0 głosów
222 wizyt
w Inne przez użytkownika
Klienci często nie odbierają wysłanych z mojego sklepu przesyłem pobraniowych. Co mogę z tym zrobić???

Pozdrawiam

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (26.7k)

Dzień dobry,

W kwestii nieodebranej przesyłki pobraniowej, sprzedawca ma następujące możliwości:

1. może domagać się od klienta zapłaty ceny towaru, kosztów pierwszej przesyłki oraz kosztów ewentualnej ponownej przesyłki, tj. może żądać należytego wykonania umowy sprzedaży.

2. sprzedawca postępuje tak samo jak w pkt. 1, a dodatkowo domaga się także wynagrodzenia za poniesioną szkodę (koszt przesyłki zwrotnej), tj. żąda należytego wykonania umowy sprzedaży i naprawienia szkody wynikłej z nienależytego jej wykonania.

3. sprzedawca może wezwać klienta do wykonania umowy sprzedaży z zakreśleniem terminu i zagrożeniem, że w razie bezskutecznego jego upływu odstąpi od umowy sprzedaży. Po upływie terminu i braku reakcji ze strony klienta sprzedawca składa klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (np. mailowo) – w tym wypadku własność towaru „wraca” do sprzedawcy, a klient nie ma obowiązku uiszczenia ceny. Umowa sprzedaży zostaje uznana za niebyłą.

4. sprzedawca postępuje tak samo, jak w pkt. 3, a dodatkowo domaga się od klienta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, czyli poniesionej szkody – w tym wypadku wydaje się, że będą to przynajmniej całe koszty przesyłki pobraniowej, ale także inne koszty związane z niewykonaniem zobowiązania przez klienta.

Oczywiście jedynym sposobem na całkowite uniknięcie ryzyka wystąpienia takich sytuacji jest nieudostępnianie przesyłek pobraniowych - obecna ustawa o prawach konsumenta nie wymaga, aby były one dostępne. Jeśli chodzi o windykację wyżej opisanych kosztów, najlepiej zacząć od mailowego wezwania klienta do zapłaty, następnie pisemnego. Ostatecznie pozostaje zaś tylko droga sądowa. Oczywiście w razie wystąpienia takich sytuacji jak najbardziej można zwrócić się do nas - postaramy się pomóc, również w razie sądowego dochodzenia należności. 

Poniżej zamieszczam linki do naszego zaktualizowanego artykułu oraz webinaru w tym temacie, gdzie szczegółowo omawiamy opisane tu sytuacje:

https://prokonsumencki.pl/blog/co-zrobic-gdy-klient-nie-odbiera-przesylki-pobraniowej/

https://prokonsumencki.pl/blog/webinar-nieodebranie-przesylki-za-pobraniem-konsekwencje/

W razie jakichkolwiek dalszych pytań służę pomocą.

Pozdrawiamy,

396 pytań

402 odpowiedzi

68 komentarzy

1.4k sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.


Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...