Wzory pism prawnych:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zapytać naszych prawników o rzeczy związane z Twoim sklepem :)
0 głosów
188 wizyt
w Inne przez użytkownika
Witam,

Czy w przypadku zabawek jako sklep internetowy musimy na karcie produktu załączać dokumentu dot. certyfikatów CE? Czy wystarczy informacja o producencie i na jego stronach należy szukać uzyskanych certyfikatów?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (26.7k)

Dzień dobry,

Dystrybutorzy mają obowiązek sprawdzić czy producent lub importer spełnił swoje obowiązki, w tym m.in. czy oferowane produkty mają oznakowanie "CE", które zostało naniesione na produkt. Sprzedawca/dystrybutor nie może udostępniać tych produktów, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości w zakresie spełnienia wymagań. (katalog obowiązków dystrybutora: art. 17 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku)
Sprzedawca nie ma więc co prawda na gruncie ustawy wskazanego wprost obowiązku informowania o CE, ale jest odpowiedzialny za to, by sprawdzić czy producent/importer dopełnił swoich obowiązków w zakresie m.in. dołączenia do wyrobu wymaganych informacji. Brak takich informacji może skutkować dla sprzedawcy karą pieniężną w wysokości do 10 000 zł (art. 89a w/w ustawy).
Informacje o CE powinien więc przekazać producent, a sprzedawca ma obowiązek sprawdzić, czy producent dopełnił tego obowiązku.
Z uwagi na powyższe by jak najlepiej dopełnić obowiązków zalecamy po sprawdzeniu wszystkich wymaganych informacji (co jest obowiązkiem) zamieścić informacje o CE mimo wszystko również w karcie produktu, by nie było wątpliwości że dopełnili Państwo swoich obowiązków w zakresie sprawdzenia wymaganych ustawą informacji dotyczących produktu. Dystrybutor powinien bowiem działać z należytą starannością przy udostępnianiu wyrobu na rynku (art. 17 pkt. 1).

Pozdrawiamy

396 pytań

402 odpowiedzi

68 komentarzy

1.4k sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.


Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...