Wzory pism prawnych:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zapytać naszych prawników o rzeczy związane z Twoim sklepem :)
+1 głos
205 wizyt
w Inne przez użytkownika
Czy istnieje domniemanie złożenia reklamacji z rękojmi na wady w przypadku nieokreślenia przez reklamującego podstawy złożonej reklamacji?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (26.7k)
Nie, nie ma takiego domniemania. Jeżeli dany produkt objęty jest zarówno rękojmia, jak i gwarancją, to w takiej sytuacji sprzedawca powinien wezwać konsumenta do wskazania podstawy swoich żądań - nie może podjąć tej podstawowej decyzji za konsumenta (sprzedawcy często w takich sytuacjach wybierają gwarancję niejako odbijając piłeczkę do gwaranta - nie ma to jednak uzasadnienia w przepisach).

Należ także pamiętać, że w przypadku umów b2b możliwość składania reklamacji z tytułu rękojmi może zostać wyłączona (albo ograniczona, np. czasowo). Należy pamiętać, że w stosunkach między przedsiębiorcami (podmiotami profesjonalnymi) należy zachowywać się z należytą starannością, np. nie zgłoszenie wady niezwłocznie uniemożliwia złożenie reklamacji z tytułu rękojmi.

396 pytań

402 odpowiedzi

68 komentarzy

1.4k sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.


Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...