Wzory pism prawnych:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zapytać naszych prawników o rzeczy związane z Twoim sklepem :)
+3 głosów
3.1k wizyt
w Dane osobowe przez użytkownika
Witam,

mam pytanie. Czy sprzedając wyłącznie na allegro (nie posiadam sklepu internetowego) mam obowiązek dokonać zgłoszenia do GIODO?

z góry dzięki za odpowiedź!

1 odpowiedź

+1 głos
przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (26.7k)
edycja przez użytkownika

W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi na to pytanie należy zastanowić się czy Sprzedający na Allegro może zostać uznany za administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Wedle tej ustawy administratorem danych jest m.in. osoba fizyczna, która przetwarza dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych, decydując przy tym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Przetwarzaniem danych są jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Allegro jest specyficznym serwisem w którym to zarówno Sprzedający, jak i Kupujący jest Użytkownikiem.  Zgodnie z Regulaminem Allegro Użytkownik to podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Grupę Allegro w ramach Allegro na zasadach określonych w Regulaminie. Sprzedającym jest z kolei taki Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach Allegro niezależnie od rodzaju Transakcji. W art. 15 wspomnianego Regulaminu Allegro znajdziemy zapis, zgodnie z którym podane przez Użytkowników dane osobowe Grupa Allegro zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 6 do Regulaminu. W wskazanym załączniku (Załącznik nr 6. Polityka ochrony prywatności) czytamy, że Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 057223. Administratorem danych jest Grupa Allegro.

Dodatkowo warto wskazać na pkt. 13 tego załącznika, który właściwie jednoznacznie przesądza o tym, że użytkownik Allegro może przetwarzać dane osobowe innych użytkowników, co wiąże się z kolei ze statusem administratora danych osobowych: 

Sprzedający po uzyskaniu od Grupy Allegro danych osobowych Kupujących, zobowiązani są zapewnić im realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący mają prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Sprzedających, ze względu na swoją szczególną sytuację, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.

 

Więc czy konieczne jest oddzielne zgłoszenie do GIODO już przez samego sprzedawcę? Zdecydowanie Tak.

W przypadku sprzedaży przez przedsiębiorców na Allegro mamy do tak naprawdę do czynienia z dwoma niezależnymi administratorami danych osobowych (Allegro i sprzedający), a  wykorzystywanie Allegro do działalności sklepu internetowego nie zwalnia takiego przedsiębiorcy z odpowiedzialności za legalność przetwarzanych przez niego danych osobowych, jako administrator danych osobowych. To z kolei wiąże się między innymi z koniecznością dokonania rejestracji zbioru danych osobowych do GIODO.

Podsumowując, w przypadku sprzedaży tylko na Allegro Sprzedawca, który prowadzi działalność gospodarczą (organizując ją jako sprzedaż na Allegro) jako że jest administratorem danych osobowych, również będzie zmuszony zgłosić zbiór do GIODO.

396 pytań

402 odpowiedzi

68 komentarzy

1.4k sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.


Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...