Wzory pism prawnych:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zapytać naszych prawników o rzeczy związane z Twoim sklepem :)
0 głosów
799 wizyt
w Zwrot towaru przez użytkownika
Dzień dobry,

Zwracam się z zapytaniem dot. sytuacji, w której klient dokonuje zakupu na fakturę VAT, po czym chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość i domaga się traktowania go jako konsumenta w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego.

Klient twierdzi że z zakupionego towaru korzysta wyłącznie w celach domowych. Z uwagi na to zakup miał mieć charakter prywatny.

Czy fakt dokonania zakupu na fakturę, przez podmiot profesjonalny, nie wyklucza w takim przypadku stosowania takich zapisów a dokonanie zakupu na fakturę VAT z przeznaczeniem 'użytku prywatnego' nie narusza w tym przypadku innych regulacji ze strony klienta?

Pozdrawiam

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (26.7k)

Dzień dobry,

zasadniczo można domniemywać, że jeżeli klient kupuje na fakturę VAT, podając dobrowolnie dane firmowe w swoim zamówieniu, to umowę sprzedaży zawiera nie jako konsument, lecz jako przedsiębiorca. Z braku innych przesłanek, które mogłyby sprzedawcy pomóc rozróżnić sprzedaż B2B od sprzedaży B2C - takie domniemanie w praktyce jest zrozumiałe.

Niestety, sytuacja od strony prawnej nie zawsze jest taka oczywista. W orzecznictwie sądowym potwierdza się, że samo zażądanie faktury na firmę przez klienta nie oznacza jeszcze, że nie można go traktować jako konsumenta, a towar/usługa nie zostały kupione do celów prywatnych. Przepis stanowiący definicję konsumenta nie uzależnia bowiem statusu konsumenta od tego, czy ktoś zaksięgował zakup na firmę. Przesądza natomiast okoliczność, czy zakup był dokonany w celach związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Na tym etapie mogą Państwo rzecz jasna podważać roszczenie klienta i odmawiać mu prawa odstąpienia od umowy, ponieważ mają Państwo uzasadnione podejrzenie, że nie działa on jako konsument. Klient powinien rozwiać Państwa podejrzenia co do charakteru swojego zakupu. W przeciwnym razie nie pozostanie mu tak naprawdę nic innego jak wejście na drogę sądową, a tutaj nie ma pewności, czy sąd, rozważając wszystkie okoliczności sprawy, nie uzna jego racji za zasadnej. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, czy klient jest w stanie racjonalnie dowieść, że zakup był na użytek prywatny, a nie dla celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej.

Warto zauważyć, że potencjalne naruszenie przez klienta przepisów podatkowych (zaliczenie zakupu towaru jako kosztu uzyskania przychodu pomimo zakupu w celach osobistych) pozostaje bez wpływu na zasadność roszczenia tego klienta wobec Państwa.

Pozdrawiamy

396 pytań

402 odpowiedzi

68 komentarzy

1.4k sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.


Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...