Wzory pism prawnych:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zapytać naszych prawników o rzeczy związane z Twoim sklepem :)
0 głosów
546 wizyt
w Regulamin sklepu przez użytkownika

Witam

Ktoś ostatnio zwrócił mi uwagę, że w regulaminie mojego sklepu internetowego powinnam mieć informację o właściwym kodeksie dobrych praktyk. Rzekomo ona jest wymagana przez ustawę o prawach konsumenta. Proszę o pomoc – czy rzeczywiście mam taki obowiązek?

Dziękuję

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (26.7k)
Dzień dobry,

Zgodnie z art. 12 ustawy o prawach konsumenta:

"Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o (...) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim."

Z kolei, zgodnie z art. art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, o którym mowa powyżej:

"Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...)

5)  kodeksie dobrych praktyk - rozumie się przez to zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych."

Jak wynika z powyższego stosowanie kodeksu dobrych praktyk jest dobrowolne i musi wynikać z decyzji danego przedsiębiorcy.

Tak samo wskazuje UOKiK:

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/kodeks-dobrych-praktyk/

Kodeksy dobrych praktyk są dokumentami, które stanowią zalecenia dla przedsiębiorców, nie są jednak obowiązującymi normami prawnymi. Oczywiście, jeżeli zobowiązała się Pani do stosowania jakiegoś konkretnego kodeksu należy zamieścić taką informację i odesłanie do treści tego kodeksu. Jeżeli jednak nie zobowiązała się Pani do stosowania żadnego konkretnego kodeksu dobrych praktyk, nie należy zamieszczać informacji o tej kwestii (byłaby ona niezgodna z rzeczywistością).

Pozdrawiamy

396 pytań

402 odpowiedzi

68 komentarzy

1.4k sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.


Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...